CONDICIONS DE COMPRA

CONDICIONS LEGALS I DE PRIVACITAT

Política de privacitat de dades

Ampa Montagut disposa d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal facilitades voluntàriament pels seus usuaris a www.afamontagut.cat. Aquest fitxer ha estat degudament notificat a l’Agència de Protecció de Dades, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Ampa Montagut garanteix la privacitat d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i Ampa Montagut es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. Ampa Montagut podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modicacions en el servei, però sol·licitarà sempre l’autorització expressa per part de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i / o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers, sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per tant, l’usuari podrà exercir els drets que la Llei li reconegui d’accés, recticació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

Qualsevol usuari pot exercir aquest dret mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Ampa Montagut

c/Amalia Soler,169

08720 Vilafranca del Penedes

Informació legal i condicions generals

Els dominis www.afamontagut.cat , amb tots els subdominis associats, pertanyen a Ampa Montagut NIF: G 60847274 amb domicili a Vilafranca del Penedès, carrer Amàlia Soler 169, 08720 (Barcelona ).

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de les pàgines web presentades en aquests dominis, així com dels elements que contenen aquestes pàgines (que inclouen, entre altres, textos, animacions, imatges, sons, àudio, vídeo, documents o programari), ja sigui presos individualment com conjuntament, són d’exclusiva propietat de Ampa Montagut o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers. Per tant, tots els continguts (textos, gràcs, fotograes, logotips, icones, imatges, disseny gràc, programari, etc.) estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial, i protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda prohibida la reproducció, utilització, modicació i distribució dels continguts en qualsevol tipus de suport (paper, CD-ROM, pàgines web) sense permís explícit de Ampa Montagut.

L’usuari podrà visualitzar els diferents continguts, imprimir-los i emmagatzemar-los sempre que sigui, únicament i exclusivament per al seu ús personal. . Per tant, queda terminantment prohibida la seva distribució i utilització amb noms comercials i la seva modicació o alteració.

Les operacions de venda s’entendran realitzades per:

Ampa Montagut, c/ Amàlia Soler 169, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona

0
El meu cistell